Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.8.2.6 – dalsze funkcjonalności dotyczące wykorzystania kalendarzy typu rozszerzonego

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.8. Dla użytkowników wersji 9.7 i następnych nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji update. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja dostępna jest w cenie upgrade.
Wersja posiada numer 9.8.2.6 i rozszerza możliwości dotyczące wykorzystania kalendarzy typu rozszerzonego, w tym drukowania nowych typów list obecności dla osób z tego typu kalendarzami.

Wprowadzone nowości:

  • Dodano nową zmienną obowiązującą od 01.10.2020 r.
  • Wydruk: ‘Lista obecności – harmonogram poj.’ – lista obecności z pojedynczą stroną dla konkretnego pracownika uwzględniająca zdefiniowany dla pracownika harmonogram pracy – wynikający z kalendarza typu ‘Rozszerzony’.
  • Wydruk: ‘Lista obecności – harmonogram poj.2 podpisy’ – lista obecności  z pojedynczą stroną dla konkretnego pracownika uwzględniająca zdefiniowany dla pracownika harmonogram pracy – wynikający z kalendarza typu ‘Rozszerzony’.
  • Przy listach obecności typu harmonogram dodano pytanie o to czy wykreślać na wydruku listy obecności dni oznaczone jako wolne.
  • Okna Obecności (Kartoteka i Detale)  umożliwiają wydruk list obecności z podziałem na listy dot. kalendarzy typu ‘Standard’ oraz dot. kalendarzy typu ‘Rozszerzony’ (które pozwalają na drukowanie godzin pracy od / do zdefiniowanych dla drukowanego miesiąca w kalendarzach typu ‘Rozszerzony’) – z tym zastrzeżeniem że na jednym wydruku listy obecności nie można łączyć osób z danymi o godzinach pracy od / do wg kalendarzy typu ‘Rozszerzony’, z osobami do których przypisany jest kalendarz typu ‘Standard’.

Wprowadzone zmiany:

  • Modyfikacja wydruku ewidencji czasu pracy uwzględniającego zarejestrowane w programie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – dot. wydruku o nazwie ‘Ewidencja czasu pracy – detale od / do’ dostępnego w oknie: Prezentacja / Wydruki / Czas pracy /  Ewidencja czasu pracy.
  • Modyfikacja wydruku ‘Ewid.Czasu Pracy (miesiąc) lista’ dostępnego w oknie: Prezentacja / Wydruki / Czas pracy /  Ewidencja czasu pracy.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.
Zapraszamy do składania zamówień.