Zaznacz stronę

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.8.3.13 – rozwój funkcjonalności oraz zestaw ułatwień związanych z PPK

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.8.3.13 i jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.8. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja rozszerza funkcjonalności związane z PPK oraz wprowadza dodatkowe ułatwienia dotyczące obsługi PPK (m.in. zespół alertów i przypomnień).
Ponadto wersja umożliwia eksporty deklaracji PIT-4R(9) i PIT-11(25)  do aktualnych struktur plików XML, które można zaczytać do obowiązujących wzorców e-deklaracji dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów w formacie PDF.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Wśród statusów PPK, które można przypisać osobie dodano status ‘Nieobjęty PPK’, który powinien być wykorzystany w stosunku do osób, które z racji np. wieku nie są obejmowane PPK. Osoby którym przypisano taki status są pomijane w alertach dot. PPK i traktowane jako osoby z ustalonym statusem do PPK. Przy czym w stosunku do takich osób możliwe jest wykonanie procesów takich jak ‘Rejestracja’ albo ‘Wznowienie’.
 • W oknie PPK w ‘Ewidencji pracowników’ dopisano raport o osobach ze statusem ‘Nieobjęty PPK’ nazwany: Pracownicy – nieobjęci.
 • Dwa alerty w oknie ‘Szybka pomoc dla firmy’ dot. dat wykonania eksportów danych do PPK. Pierwszy alert dot. wykonania rejestracji uczestników PPK. Drugi alert dot. eksportu deklaracji uczestników PPK.
  Alerty aktywowane są gdy daty wymagalności określone w procesach PPK są tożsame z datą (miesiącem) programową.
 • Mechanizm sprawdzania zdefiniowania statusu PPK dla osoby której mają zostać policzone płace albo rachunki do umów zlecenia objętych PPK.
 • Nowa struktura eksportu deklaracji PIT-11(25) do pliku XML w celu wczytania do aktywnego formularza PDF e-deklaracji udostępnianej przez Ministerstwo Finansów.
 • Nowa struktura eksportu deklaracji PIT-4R(9) do pliku XML w celu wczytania do aktywnego formularza PDF e-deklaracji udostępnianej przez Ministerstwo Finansów.
 • Zablokowana została możliwość usunięcie kalendarza oznaczonego w oknie ‘Konfiguracja’ jako ‘Domyślny kalendarz’.

 Wprowadzono zmiany:

 • Przelewy o rodzaju „Elektroniczny  – BZ WBK SA ( TYP2)” zapisywane do pliku eksportu, z uwagi na zmianę wymagań banku, zmieniły rozszerzenie na .TXT, zamiast .PLI (jak wcześniej).
 • Zmieniono sposób uwzględniania przychodów z rachunku do umowy cywilnej (zlecenia) w “Raport dla ZUS Z-03 dla Zleceniobiorców” oraz przy naliczaniu zasiłku chorobowego. W obu przypadkach przychody są uwzględniane  wg kryterium ZA MIESIĄC a nie wg kryterium WYPŁATY W MIESIĄCU.
 • W zapisywaniu plików wymiany danych w zakresie PPK dokonano zmiany w taki sposób, że w nazwie plików pomijane są znaki specjalne (m.in. cudzysłów, apostrof) występujące w nazwie firmy.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.

Zapraszamy do składania zamówień.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ