Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.3.22 i jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja poza zmienną “Podstawa zdrowotna dla właściciela” na 2021 rok umożliwia eksport e-Deklaracji IFT-1R wer.16 w dwóch formatach, zawiera propozycję składników płacowych obsługujących potrącenia komornicze w 2021 r. oraz wydruk miesięczny “Ewidencja czasu pracy – detale od / do”, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Dodano zmienną finansową – “Podstawa zdrowotna dla właściciela” obowiązującą od stycznia 2021 r.;
  • Przygotowano e-deklarację IFT-1R wer.16 przez eksport danych do pliku XML w celu wysłania e-deklaracji przez aktywny formularz PDF dostępny na stronie Ministerstwa Finansów (według schematu obowiązującego w dniu wydania wersji);
  • Przygotowano eksport danych do IFT-1R wer.16 przez plik wymiany danych w celu wysłania e-deklaracji przez moduł: Zbiorcze e-Deklaracje;
  • Dla wydruku “Ewidencja czasu pracy – detale od / do” (z danymi od godzinach pracy od / do) umożliwiono wybór miesięcy, dla których wydruk ma zostać przygotowany – tym samym umożliwiając sporządzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy;
  • Dodano mechanizm zerowania wpłat do PPK (skutkujący zwrotem pobranych wpłat) dla osób, które zrezygnowały z PPK po naliczeniu płac pracowniczych / rachunku do zleceń. W tym celu należy ponownie przeliczyć płace (rachunek do zlecenia) tylko (pojedynczo) dla osoby, które zrezygnowała z PPK, przy czym przeliczenie powinno być wykonane przy ustawieniu “PPK – wyzeruj wpłaty z uwagi na rezygnację” w zakładce “Opcje” w oknie “Obliczania płac” albo w zakładce “PPK” w oknie “Umowy zlecenia – rachunki”;
  • Umożliwiono w eksporcie składkowym PPK uwzględnianie wpłaty osoby, która zrezygnowała z PPK o ile te wpłaty nie zostały zwrócone uczestnikowi (nie zostały wyzerowane w naliczonych płacach / rachunkach do zleceń);
  • W “Kalendarze” dla typu kalendarza “Rozszerzony” dodano pole “Norma h”, które umożliwia zdefiniowanie kalendarza z wykorzystaniem harmonogramu dla osób, których norma czasu pracy wynosi 7h (osoby niepełnosprawne) 7h 35min (pracownicy medyczni) albo osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze etatu;
  • Dodano pięć składników (o nazwach: „Komornik …” w grupie “Potrącenia”), które są propozycją do naliczania potrąceń komorniczych dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnianiem minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2021, a także różnych wartości kosztów uzyskania, ulgi podatkowej oraz ulgi 26 minus.

Wprowadzono modyfikacje:

  • Zmieniono sposób uwzględniania zaliczki na podatek w PIT-11 wer.26 w sekcji E8 w polu P68 (zaliczka na podatek od mniejszych kwot zasiłków np. chorobowych) przez uniemożliwienie wykazania ujemnej wartości zaliczki na podatek.

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć o wymogach pracy na najnowszej wersji SQL, prosimy przed instalacją Kadr i Płac ZUS PRO sprawdzić i ewentualnie podnieść wersję SQL do wymaganej. Sprawdź JAK.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.