Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO usprawniająca pracę w programie.

Wersja posiada numer 9.9.4.29 i jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.9 , dla użytkowników wszystkich wcześniejszych wersji programu aktualizacja jest płatna. Nowe funkcjonalności ułatwiają przechodzenie miedzy miesiącami w których występują okresy płacowe zamknięte, dodano również wiele innych zmian oraz udogodnień. 

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Dodano możliwość edycji deklaracji podatkowej IFT1R wer.16 z poziomu programu, w zakładce korekta deklaracji.

Wprowadzono modyfikacje:

  • Zmieniono treść komunikatu poprzedzającego utworzenie deklaracji PIT-11 wskazujący na konieczność uzupełnienia miejscowości w danych pracownika oraz skutki braków w tym zakresie;
  • Zmieniono sposób prezentacji danych w trybie listy w oknie ‘Nieobecności’;
  • Wyeliminowano możliwość kaskadowej zmiany miesięcy przy otwartym oknie ‘Przelewy’;
  • Wyeliminowano możliwość kaskadowej zmiany miesięcy przy przechodzeniu za pomocą kalendarza programowego między miesiącami w sytuacji gdy w miesiącu, w którym następuje zmiana miesiąca, mają miejsce okresy zamknięte dla naliczeń płacowych albo naliczania rachunków do zleceń.
  • Zmieniono sposób uwzględnia wniosków osób w wieku do 26 lat o naliczenia zaliczki na podatek dla osób, które takie wnioski złożyły w 2020 roku oraz ponownie w 2021 r.;
  • Zmieniono sposób uwzględniania w eksporcie do RCA, na kartach przychodów oraz w PIT-11 przychodów z tytułu wpłat do PPK zarejestrowanych w specjalnym okresie płacowym ‘Przychód z PPK´, nawet w sytuacji gdy wpłata jest dokonywana w miesiącu naliczenia wpłaty. Obecnie dopuszczalne jest zarejestrowanie w jednym miesiącu wpłat za 2 miesiące.

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć o wymogach pracy na najnowszej wersji SQL, prosimy przed instalacją Kadr i Płac ZUS PRO sprawdzić i ewentualnie podnieść wersję SQL do wymaganej. Sprawdź JAK.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ