Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.5.34 i jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.9 , dla użytkowników wszystkich wcześniejszych wersji programu aktualizacja jest płatna.

Aktualizacja zawiera nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.03.2021 oraz 01.04.2021, wydruk PIT-11 wer.27, możliwość naliczania zaliczki na podatek od wpłat do PPK finansowanych przez firmę z tytułu umów cywilnych (zlecenia, kontraktów menadżerskich), a także zawiera inne zmiany, nowości oraz udogodnienia.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.03.2021 r. oraz 01.04.2021 r.;
  • Deklaracja PIT-11 wer.27 obowiązująca w roku 2021 – w formie wydruku;
  • Deklaracja PIT-11 wer.27 obowiązująca w roku 2021 – w formie eksportu do pliku wymiany danych z modułem Zbiorczych e-Deklaracji;
  • Możliwość pobierania zaliczki na podatek od wpłaconych do Instytucji finansowej wpłat PPK finansowanych przez zatrudniającego wynikających z umów cywilnych objętych PPK. Za pobieranie zaliczki odpowiada ustawienie w oknie ‘Umowy zlecenia – rachunki’ w zakładce ‘PPK’ w polu: ‘Dolicz przychód z wpłaty PPK do’. Ustawienie jest stałe dla wszystkich rachunków i obowiązuje do następnej zmiany tego ustawienia. Program umożliwia uwzględnienie przychodu z wpłaty z tytułu PPK zarejestrowanej z datą wpłaty do Instytucji finansowej przed datą wypłaty rachunku zgodnie z definicją okresu płacowego, do którego jest przypisywany rachunek. Ustawienie umożliwia przyjęcie, że przychód wpłaty z tytułu PPK doliczany jest albo do przychodu z rachunku (czyli naliczane / zwiększane są także koszty uzysku), albo do dochodu (czyli bez uwzględnienia / zwiększenia kosztów uzysku), albo w końcu, że przychód ten nie jest doliczany do zaliczki na podatek pobierany na rachunku (które to ustawienie jest pierwotnym przy aktualizacji programu).

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć o wymogach pracy na najnowszej wersji SQL, prosimy przed instalacją Kadr i Płac ZUS PRO sprawdzić i ewentualnie podnieść wersję SQL do wymaganej. Sprawdź JAK.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.