Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.6.37 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera eksport danych do raportu GUS Z-12 za rok 2020, możliwość zdefiniowania na potrzeby PIT-11 składnika o charakterze ‘Wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach’, oznaczanie / nazywanie wydruków ‘Karta składników’ w sposób wskazujący na Nazwisko i imię oraz rok i miesiąc w zakresie danych, których wydruk dotyczy, przygotowanie eksportu PIT-11 wer.27 obowiązującego w roku 2021 do pliku XML w celu zaczytania do aktywnych e-deklaracji w formacie PDF udostępnianym przez Ministerstwo Finansów, a także zawiera inne zmiany, nowości oraz udogodnienia.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Eksport danych do raportu GUS Z-12 za rok 2020;
  • Możliwość wyboru w definicji składnika płacowego oznaczenia ‘Wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach‘. W tym celu należy w oknie definiowania składników płacowych (Menu: Płace / Definiowanie / Składniki płacowe) w zakładce Inne, w polu: ‘PIT11/40 – rozliczenie specjalne’ wybrać ustawienie: ‘Pole „Wyn.z tyt. pomocy przy zbiorach’;
  • Oznaczanie / nazywanie wydruków ‘Karta składników’ (dostępnych w oknach ‘Analiza płac’ oraz ‘Lista płac’) w sposób wskazujący na Nazwisko i imię oraz rok i miesiąc w zakresie danych, których wydruk dotyczy. W przypadku generowania wydruków do PDF z wykorzystaniem drukarek będących Creatorem PDF pozwala to na zapisanie każdej karty składników jako osobnego wydruku oznaczonego danymi osoby dla której tworzony jest wydruk, a następnie wysyłanie takich wydruków imiennie do pracowników, którzy zamówili przekazanie im takiego wydruku w formie PDF załączonego do emaila. Ponadto wybór w oknie ‘Generowania wydruku’ w zakładce ‘Kryteria’ innej opcji niż wydruk dla 1 osoby pozwala na wygenerowanie większej ilości wydruków imiennych dla grupy / działu objętej poleceniem wydruku;
  • Deklaracja PIT-11 wer.27 obowiązująca w roku 2021 – w formie eksportu do pliku XML w celu zaczytania do e-deklaracji w pliku PDF udostępnianym przez Ministerstwo Finansów;
  • W deklaracji PIT-11 wer.27 w polu nr 81 (sekcja F) wykazywane są składniki oznaczone w swojej definicji w zakładce Inne, w polu: ‘PIT11/40 – rozliczenie specjalne’ jako: ‘Pole „Wyn.z tyt. pomocy przy zbiorach’;
  • Pole ‘Zewnętrzny Identyfikator’ jest prezentowane przy wyświetlaniu okna ‘Dane pracownika’ w trybie lista dla Widoku: ‘Dane identyfikacyjne’ (jako ostania kolumna).

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć o wymogach pracy na najnowszej wersji SQL, prosimy przed instalacją Kadr i Płac ZUS PRO sprawdzić i ewentualnie podnieść wersję SQL do wymaganej. Sprawdź JAK.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ