Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.7.42 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera wydruki nowych PITów 4R i 8AR oraz umożliwia wykazywanie w PIT4R w osobnej sekcji C2 zaliczek na podatek od wynagrodzeń z tytułu praktyk absolwenckich, ponadto usprawnia pracę z harmonogramami pracy (kalendarzami o typie rozszerzony), a także zawiera inne zmiany i nowości oraz udogodnienia.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Deklaracja PIT-4R wer.12 obowiązująca w roku 2021 – w formie wydruku;
  • Deklaracja PIT-8AR wer.11 obowiązująca w roku 2021 – w formie wydruku;
  • Możliwość wykazywania w PIT-4R wer.12 w sekcji C2 zaliczki na podatek od wynagrodzeń oznaczonych jako ‘Wynagr.praktyka absolwent’ (dotyczy wynagrodzeń praktykantów oraz stażystów);
  • Możliwość rejestracji w programie rezygnacji z PPK nawet przy braku wybrania jakiejkolwiek instytucji finansowe (dotyczy w szczególności mikro firm).

Wprowadzono zmiany:

  • Eksport danych do raportu GUS Z-12 możliwy jest także przy systemowym formacie daty krótkiej rrrr-mm-dd;
  • Odświeżanie prezentacji dni w oknie ‘Kalendarz – detale’ (Rozkład w miesiącu) przy zmianie miesięcy z 31 dniowych na krótsze;
  • Na wydruku ‘Raport do ZUS Z-03’ w kolumnie ‘Dni robocze’ w przypadku osób, którym przypisano kalendarz o typie ‘Rozszerzony’ (odpowiadający za tworzenie Harmonogramu pracy w miesiącu) obecnie prezentowane są dni robocze wynikające z Harmonogramu.

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć o wymogach pracy na najnowszej wersji SQL, prosimy przed instalacją Kadr i Płac ZUS PRO sprawdzić i ewentualnie podnieść wersję SQL do wymaganej. Sprawdź JAK.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.