Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.8.52 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera eksporty nowych PITów 4R i 8AR w formie deklaracji zarówno do aktywnych formularzy PDF przez pliki XML, jak i do modułu zbiorczych e-deklaracji przez pliki DEK. Ponadto wersja usprawnia pracę z harmonogramami pracy (kalendarzami o typie rozszerzony), a także zawiera inne zmiany i nowości oraz udogodnienia.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Deklaracja PIT-4R wer.12 obowiązująca w roku 2021 – w formie exportu do e-deklaracji przez plik XML w celu importu do aktywnego formularza PDF udostępnianego przez Ministerstwo Finansów;
  • Deklaracja PIT-4R wer.12 obowiązująca w roku 2021 – w formie exportu do e-deklaracji przez plik DEK importowany do modułu Zbiorczych e-Deklaracji;
  • Deklaracja PIT-8A4R wer.11 obowiązująca w roku 2021 – w formie exportu e-deklaracji przez plik XML w celu importu do aktywnego formularza PDF udostępnianego przez Ministerstwo Finansów;
  • Deklaracja PIT-8AR wer.11 obowiązująca w roku 2021 – w formie exportu do e-deklaracji przez plik DEK importowany do Modułu Zbiorczych e-Deklaracji.

Wprowadzono zmiany:

  • W wydruku raportu ‘RAPORT dla ZUS Z-03’ w przypadku zmiany wymiaru etatu proponuje się uwzględnienie miesięcy po zmianie wymiaru etatu z tym założeniem, że zmiana etatu rozpoczynające się z pierwszym dniem miesiąca powoduje że miesiąc taki jest uwzględniany na wydruku;
  • Przy naliczeniu średniej dziennej do chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu w okresie poprzedzających 12 miesięcy program proponuje uwzględnienie miesięcy po zmianie wymiaru etatu z tym założeniem, że zmiana etatu rozpoczynająca się w pierwszym dniem miesiąca powoduje, że miesiąc taki jest uwzględniany przy naliczeniu średniej dziennej do chorobowego;
  • W przeliczaniu minut na godziny nieobecności przy korzystaniu z kalendarza rozszerzonego w sytuacji zaznaczenia systemu godzinowego (60-minutowego) czasu pracy w ustawieniach bazy (firmy);
  • W uwzględnianiu w ewidencji czasu pracy czasu przepracowanego w normie przy korzystaniu z kalendarza rozszerzonego;
  • W sposobie uwzględniania stanów zatrudnienia (osób zatrudnionych) w raporcie do statystyki GUS Z-03 przez uwzględnianie w stanach zatrudnienia wyłącznie osób na podstawie dat zatrudnienia i zwolnienia w oknie ‘Dane pracownika’.

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć o wymogach pracy na najnowszej wersji SQL, prosimy przed instalacją Kadr i Płac ZUS PRO sprawdzić i ewentualnie podnieść wersję SQL do wymaganej. Sprawdź JAK.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.