Nowa wersja programu KPiR DOS/Windows – 19.00 D

  Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu KPiR DOS/Windows – 19.00 D. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Przy imporcie dokumentów z pliku “dane_fik.dbf” stawka “ZW” jest rozróżniana bez wielkości liter. Wcześniej jeżeli była małymi literami “ZW”, to program importował do stawki “0%”;
  • Rozszerzono pole NIP w słowniku kontrahentów;
  • Dodano zapis procentowy kosztów w księdze – klawisz F5 (dla podatników, którzy nie są VAT-owcami);
  • Poprawiono zapis danych do deklaracji PIT-28.

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.