Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu KPiR DOS/Windows – 20.00 B. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

W module Deklaracje

  • Wprowadzono nowe deklaracje : VAT-7 (20) , VAT-7k (14) ,VAT-8 (10) , VAT-9M (9);
  • W module deklaracje \ konfiguracja \ netto dla VAT 50 dodano możliwość ustawienia ujmowania na deklaracji VAT oraz w pliku JPK dla nabyć kwoty netto proporcjonalnej do odliczonego podatku VAT – np. ujęcie 50% kwoty netto od zakupów dla których ograniczono prawo odliczenia podatku VAT do 50%. Zmiana ustawień jest automatycznie realizowana w pliku JPK-VAT.

W module Fakturowanie 2

  • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
  • Dla towarów lub usług, które mamy już w słownikach i podlegają mechanizmowi podzielonej płatności wchodzimy w opcję SŁOWNIKI \ KATALOG TOWARÓW, strzałką w prawo przechodzimy na ostatnią kolumnę o nazwie MPP i zmieniamy zaznaczenie z „ F” na „T”.
  • Wystawiając dokument jako usługę przechodzimy na ostatnią kolumnę o nazwie MPP i zmieniamy zaznaczenie z „ F” na „T”.

Jeżeli na dokumencie sprzedaży wystąpi towar lub usługa zaznaczona w kolumnie MPP literką „T” i kwota brutto dokumentu będzie równa lub większa 15 000 zł, wówczas na jego wydruku automatycznie pojawi się adnotacja „Mechanizm podzielonej płatności”.