Zaznacz stronę

Nowa wersja programu KPiR DOS/Windows – 20.00 G

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu KPiR DOS/Windows – 20.00 G. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduł Deklaracje:

  • PIT-36 – zmodyfikowano przeniesienia danych z PIT-B (tylko do rubryki 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza);
  • PIT-28 – automatyczne przeniesienie kodu Urzędu Skarbowego do pola 5;
  • PIT-5 – poz.154 nowa pozycja związana z korektą podstawy opodatkowania.

Moduł Księga:

  • Dodano prowadzenie korekty podstawy opodatkowania związane z zapisami do księgi nierozliczonymi.

1. Program informuje o zbliżającym się terminie pozwalającym na korektę podstawy opodatkowania związaną z niezapłaconymi pozycjami księgi pow. 90 dni.
W celu skorzystania z tej funkcjonalności – uruchamiamy Księgę → Konfiguracja → Alarm nierozl. zapis. od … dni.
Wpisujemy tutaj ile dni przed terminem pozwalającym na wystawienie korekty program ma o tym informować.
Po uruchomieniu Księgi wyświetli się okno z dokumentami (jeśli takie będą) i informacją, że za dni … przypada termin korekty.

2. Program pozwala na wystawienie korekty podstawy opodatkowania związanej z zapisami nierozliczonymi.
Opcja księga → Z terminem korekty.
Wybieramy miesiąc w którym chcemy wystawić korektę.
Otrzymamy listę dokumentów które mogą wyznaczyć wartość korekty tj. takich, które spełniają warunki (są nie zapłacone i termin płatności upłynął ponad 90 dni).
Klawiszem Insert zaznaczamy dokumenty do obliczenia korekty- pole zaznacz zmienia wartość na X.
Klawiszem F10 zatwierdzamy wybrane dokumenty i powstaje korekta.
Program pozwala na wystawienie jednej korekty w miesiącu.
W przypadku gdy chcemy zmienić wartość korekty wystawiamy ją ponownie a program poinformuje o istnieniu korekty w danym miesiącu, usunie istniejąca i wystawi nową (pokryje korektę).
Program pamięta jakie dokumenty weszły w skład korekty i wyświetli zaznaczenie w przypadku ponownego wejścia w omawianą funkcję.
W omawianej funkcji można wydrukować prezentowane dokumenty – klawisz F5, F6.

3. Program prezentuje kartotekę wystawionych korekt.
Opcja księga → Korekty podstawy opodat.

4. Program pozwala na wydruk Księgi z pozycjami składającymi się na korektę.
Opcja księga → Manager → Raporty → KPiR → Wydruk księgi PiR korekty podst. op.

5. PIT-5 – poz.154 nowa pozycja związana z korektą podstawy opodatkowania.

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ