Nowa wersja programu KPiR DOS/Windows – 20.00 G

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu KPiR DOS/Windows – 20.00 G. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

  • Moduł Deklaracje

– Pit36 – zmodyfikowano przeniesienia danych z PIT-B (tylko do rubryki 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza);

– Pit28 – automatyczne podanie kodu urzędu skarbowego do pola 5;

– Pit5 – poz.154, nowa pozycja związana z korektą podstawy opodatkowania.

 

  • Moduł Księga

Dodano prowadzenie korekty podstawy opodatkowania związanej z zapisami do księgi nierozliczonymi.

1.Program informuje o zbliżającym się terminie pozwalającym na korektę podstawy opodatkowania związaną z niezapłaconymi pozycjami księgi powyżej 90 dni. W celu skorzystania z tej funkcjonalności uruchamiamy księgę ->Konfiguracja-> Alarm nierozl. zapis. od …. dni. Wpisujemy tutaj ile dni przed terminem pozwalającym na wystawienie korekty, program ma o tym informować. Po uruchomieniu księgi wyświetli się okno z dokumentami (jeśli takie będą) i informacją że za dni … przypada termin korekty.

2.Program pozwala na wystawienie korekty podstawy opodatkowania związanej z zapisami nierozliczonymi: Opcja księga-> Z terminem korekty. Wybieramy miesiąc w którym chcemy wystawić korektę. Otrzymamy listę dokumentów, które mogą wyznaczyć wartość korekty tj. takich, które spełniają warunki (są niezapłacone i termin płatności upłynął ponad 90 dni). Klawiszem Insert zaznaczamy dokumenty do obliczenia korekty- pole zaznacz zmienia wartość na XKlawiszem F10 zatwierdzamy wybrane dokumenty i powstaje korekta. Program pozwala na wystawienie jednej korekty w miesiącu. W przypadku, gdy chcemy zmienić wartość korekty wystawiamy ją ponownie, a program poinformuje o istnieniu korekty w danym miesiącu, usunie istniejącą i wystawi nową (pokryje korektę).

Program pamięta jakie dokumenty weszły w skład korekty i wyświetli zaznaczenie w przypadku ponownego wejścia w omawianą funkcję.

W omawianej funkcji można wydrukować prezentowane dokumenty – klawisz F5, F6

3. Program prezentuje kartotekę wystawionych korekt: Opcja księga-> Korekty podstawy opodat.

4. Program pozwala na wydruk Księgi z pozycjami składającymi się na korektę: Opcja księga->Manager->Raporty->KPiR->Wydruk księgi PiR korekty podst. op.

5. Pit5 – poz.154, nowa pozycja związana z korektą podstawy opodatkowania.