Nowa wersja programu Płace DOS/Windows – 1.90 E

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu Płace DOS/Windows – 1.90 E. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 1.90. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Dodano zwolnienie od podatku dochodowego dla podatnika, który nie ukończył 26 lat.

Dla osób u których zaznaczono zwolnienie program zeruje zaliczkę na podatek dochodowy, pozostawiając wszystkie wcześniejsze obliczenia bez zmian.
Miejsca, w których następuje definiowanie zwolnienia:

  • w kartotece pracowników;
  • na końcu tabeli po prawej stronie – cyfra 0 lub 1 ( cyfra 1 – oznacza zwolnienie od podatku);
  • F2 – korekta – ustawienie tak lub nie;
  • lista płac- klawisz F1 dokonuje przepisania stanu tej zmiennej do listy płac wraz z innymi składnikami. Zmienna (cyfra 0 lub 1) znajduje się na końcu tabeli po prawej stronie. Istnieje możliwość jej modyfikacji podczas korekty.

Uwaga! W przypadku użycia F1 – wartość tej zmiennej zostanie nadpisana z kartoteki pracowników.

W umowach zlecenia dostępna jest opcja bezpośredniego ustawiania zmiennej tuż przed wyznaczeniem zaliczki na podatek dochodowy. Wówczas pojawia się pytanie czy danego pracownika dotyczy zwolnienie z podatku dochodowego (dostępna odpowiedź tak lub nie).

Więcej o składaniu wniosku o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy można przeczytać na blogu eksperckim DGCS.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.

Zapraszamy do składania zamówień.