Nowa wersja programu Płace DOS/Windows – 2.00 E

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu Płace DOS/Windows – 2.00 E. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Poprawiono wyliczanie daty urodzenia z numeru PESEL w roku 2000;
  • Zmodyfikowano wyliczanie dochodu przy wysyłce elektronicznej dla zestawów PIT-11(25);
  • Zmodyfikowano Prawa autorskie w umowach o dzieło:
    – jeżeli Typ_pracownika = 'Pracownik’ i > 26 lat do PIT-11(25) wchodzi w pozycje 34 i 35,
    – jeżeli Typ_pracownika = 'Pracownik’ i < 26 lat do PIT-11(25) wchodzi,w pozycje 41 i 42,
    – jeżeli Typ_pracownika = 'Inny’ do PIT-11(25) wchodzi pozycje 62 i 63;

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.