Zaznacz stronę

Nowa wersja programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK – 23.10 r230116

Informujemy, że udostępniona została nowa generacja programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK – 23.10 r230116. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Dodano nowy schemat (1-1) wysyłki e-deklaracji PIT-36L wer.19;
  • Usprawniono przesyłanie deklaracji PIT-11 wer.29 dla obcokrajowca, który nie posiada NIP ani PESEL. Po zmianie wysyłany PESEL zbudowany jako ‘yyMMdd00000’, gdzie yyMMdd to data urodzenia pracownika.

Aktualizację można wykonać uruchamiając aplikację Uaktualnij.exe znajdującą się w katalogu głównym programu lub pobrać ze strony dgcs.pl

 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ