Informujemy, że udostępniona została nowa generacja programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK – 23.23 r230327. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Usprawniono obliczanie danych na deklaracji PIT-28 w sekcji F.2. o proporcjonalne odliczenie składki zdrowotnej dla przychodów z działalności gospodarczej.

Aktualizację można wykonać uruchamiając aplikację Uaktualnij.exe znajdującą się w katalogu głównym programu lub pobrać ze strony dgcs.pl