Nowa wersja programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK – 23.24 r230404

Informujemy, że udostępniona została nowa generacja programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK – 23.24 r230404. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Usprawniono generowanie e-Deklaracji PIT-36 wer.30 w przypadku, gdy jest wypełnione pole 140 wartością niezerową, ale wypełnione jest pole 145 lub 146 jakimikolwiek wartościami;
  • Dodano nowy schemat (2-0E) wysyłki e-deklaracji PIT-36 wer.30.

Aktualizację można wykonać uruchamiając aplikację Uaktualnij.exe znajdującą się w katalogu głównym programu lub pobrać ze strony dgcs.pl