Informujemy, że udostępniona została nowa generacja programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK – 24.01 r240103. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Dodano wysyłkę wiadomości e-mail wraz z załączoną deklaracją PIT-11 lub IFT-1/1R oraz możliwością zaszyfrowania hasłem nr PESEL pracownika;
  • Dodano obsługę e-Deklaracji: PIT-4R wer.13, PIT-8AR wer.13, PIT-28 wer.26 wraz z załącznikami, PIT-36L wer.20 wraz z załącznikami, PIT-36 wer.31 z załącznikami.

Aktualizację można wykonać uruchamiając aplikację Uaktualnij.exe znajdującą się w katalogu głównym programu lub pobrać ze strony dgcs.pl