Informujemy, że udostępniona została nowa generacja programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK – 24.02 r240115. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Dodano wizualizację formularza dla PIT-4R wer.13 w przygotowanych e-deklaracjach do wysłania oraz w wysłanych e-deklaracjach z wypełnionym numerem referencyjnym;Dodano możliwość podpisu danymi autoryzującymi deklaracji PIT-4R wer.13 w kartotece przygotowanych e-Deklaracji do wysłania.
  • Aktualizację można wykonać uruchamiając aplikację Uaktualnij.exe znajdującą się w katalogu głównym programu lub pobrać ze strony dgcs.pl