Szanowni Państwo, od początku listopada br., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2104), obowiązują zmodyfikowane formularze deklaracji VAT.

W najnowszej wersji programu DGCS System – 20.08 r191204 dodaliśmy nowe wzory deklaracji: VAT-7 (20) wraz z obsługą w e-Deklaracjach VAT-7K (14) wraz z obsługą w e-Deklaracjach; VAT-8 (10); VAT-9M (9); AKC-4 (7); AKC-4/E (8).

Zaktualizuj program i wysyłaj deklaracje zgodne z bieżącymi wymogami. Nowe wersje druków należy stosować począwszy od rozliczenia za listopad lub za czwarty kwartał 2019 r. Przypominamy, że deklarację VAT-7 (20) należy wysłać do 27 grudnia.