Nowy JPK – zmiany sposobu rejestracji zdarzeń gospodarczych dotyczących podatku VAT

Wszystkie zmiany zostaną udostępnione w najnowszej wersji po 25 września

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy będą zobowiązani do składania nowego JPK_VAT. Nowy plik połączy ze sobą ewidencję oraz deklarację VAT.

Oznacza to, że nie będzie już konieczności generowania, podpisywania i wysyłania osobno JPK i osobno deklaracji – zamiast dwóch plików, podatnik wyśle tylko jeden. Podatnik będzie jednak musiał wybrać właściwą wersję pliku. W przypadku miesięcznych rozliczeń – JPK_V7M, a kwartalnych – JPK_V7K.

Nowy JPK_VAT zastąpi tym samym dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K.

Wprowadzone zmiany mają na celu łatwiejsze rozliczanie VAT, a także prostszą i szybszą weryfikację.

W nowym JPK przedsiębiorca będzie musiał podać informacje, których dotąd nie musiał uwzględniać w żadnym dokumencie m.in. oznaczenia dla towarów i usług, jak również rodzajów dokumentów i transakcji. 

Dowiedz się więcej