Nowy moduł dodatkowy – Akcyza węglowa

Dla modułów magazynowych i pakietów dla firm powstał nowy dodatek „Akcyza węglowa”. Klientom, którzy do dnia 09.01.2019 kupili wersję DGCS System 19.00 dodatek „Akcyza węglowa” przysługuje bezpłatnie. W pozostałych przypadkach za dodatek „Akcyza węglowa” obowiązują opłaty:

 • 100 zł netto dla klientów, którzy posiadają generację DGCS System 18.00 i 18.50;
 • 200 zł netto dla klientów, którzy posiadają generację DGCS System starszą niż 18.00;
 • 200 zł netto dla nowych klientów.

Najważniejsze funkcje:

 • dokumenty dostawy dla podmiotów zwolnionych z akcyzy
 • oświadczenie o sposobie wykorzystania wyrobów węglowych (przeznaczeniu wyrobów węglowych)
 • zestawienia do Urzędu Celno-Skarbowego
 • faktury z doliczeniem podatku akcyzowego
 • paragony fiskalne  (automatyczne drukowanie dokumentu dostawy do paragonu)
 • deklaracje AKC-WW
 • VAT-7
 • jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT)
 • świadectwo jakości paliw stałych
 • magazyn wyrobów węglowych oraz innego, dowolnego asortymentu, jaki oferuje klient w swojej firmie
 • sporządzanie raportów sprzedaży, obrotu magazynowego i gotówkowego
 • może pracować w sieci – wiele stanowisk można połączyć pod jeden wspólny magazyn
 • dodaje do wydruku wymagane podstawy prawne w zależności od kontrahenta dla którego jest wystawiana faktura
 • przy dokumentach na których akcyza jest naliczana drukuje odpowiednią regułę
 • przy fakturach w których następuje zwolnienie z akcyzy, drukowana jest podstawa prawna
 • rabat na dokumentach z akcyzą
 • pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)
 • oświadczenie finalnego nabywcy (dołączone do faktury albo listy finalnych nabywców)