DGCS ERP

erp

 

DGCS.ERP to zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Składa się z modułów integrujących informacje na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa i we wszystkich obszarach zarządzania. Sprawnie łączy ze sobą planowanie, gospodarkę magazynową,zakupy, sprzedaż, księgowość finansową i zarządczą, finanse, środki trwałe, kadry i płace, produkcję. Pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Oparty na jednej bazie danych umożliwia jednorazowe wprowadzenie danych widocznych we wszystkich modułach. Jest niezwykle elastyczny dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii umożliwia dopasowanie wszystkich funkcjonalności do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Przeprowadzana przez nas dogłębna analiza i badanie procesów zachodzących w firmie Klienta, zapewnia wdrożenie aplikacji przygotowanej z myślą o potrzebach konkretnej Firmy.

Posiadamy ogromne doświadczenie w tworzeniu programów dla Firm . Integracja programów i technologii pozwala Firmie obniżyć koszty wdrożenia nowych rozwiązań, wykorzystać już posiadane technologie, a przede wszystkim usprawnić procesy zachodzące w Firmie.

DGCS ERP zapewnia:

 • możliwość generowania plików kontrolnych JPK
 • wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego wynikający z pracy na systemie aktualizowanym do zmieniającego się prawa
 • możliwość dopasowania systemu do potrzeb firmy
 • znaczne usprawnienie procesów przebiegających w firmie,
 • łatwiejsze i szybsze podejmowanie decyzji biznesowych
 • monitoring aktualnej kondycji finansowej firmy
 • eliminację zbędnych kosztów,
 • podniesienie efektywności działań w firmie
 • maksymalne wykorzystanie mocy przerobowych w firmie,
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
 • optymalizacja kosztów działalności
 • uproszczenie wymiany danych w firmie i współpracę między różnymi działami.

Więcej o DGCS ERP