Nowa wersja programu DGCS System – 18.55 r180703

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.55 r180703. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.50. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

Dostosowano program do zmian na stronach Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK;
Dodano wczytywanie wyciągów walutowych z Bre Bank oraz Bank Zachodni WBK;
W oknie wyciągu bankowego dodano opcję usuwania zaznaczonych pozycji. Funkcjonalność jest przydatna, gdy zgrywany jest zbiorczy wyciąg bankowy z pliku MT-940, gdy bank udostępnia zbiorczy wyciąg bankowy dla całego np. miesiąca, ale nie jest on podzielony na dni, a cały miesiąc idzie pod jedną datą;
W kartotece „Przelewów” przeniesiono przyciski na górę okna;
Zmodyfikowano wygląd okna wystawiania dokumentów kasowych oraz kartotek dokumentów kasowych.

Moduły magazynowe:

Usprawniono tłumaczenie kwot słownie na wydruku w języku angielskim;
Dodano możliwość wystawiania korekty rachunku (korekty faktury bez VAT) oraz kartoteki korekt rachunków (kartoteki korekt faktur baz VAT);
Usprawniono wygląd okna wystawiania korekty do faktury VAT.

Moduły Księgowe:

Usprawniono możliwość zmiany statusu w narzędziu do sprawdzania księgowań w uproszczonych księgowościach;
Dodano możliwość automatycznego księgowania korekty rachunku (korekta faktury bez VAT);
Usprawniono generowanie e-Deklaracji PIT-36 (25) z załącznikiem PIT-O o uzupełnianie pola 334.

Moduł Kadry i Płace:

Usprawniono eksport do ZUS RSA w przypadku, kiedy pracownik miał kilka wersji (składniki zmienne w czasie).

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.