Cena:
600 zł netto 
300 zł netto aktualizacja

Opis

Import dokumentów do Magazynu z pliku EPP (EDI++, Subiekt)

Moduł dodatkowy do aplikacji DGCS System – Magazyn pozwalający na importowanie danych dokumentu i pozycji faktury z systemów zewnętrznych (dostawców, hurtowni) do DGCS Systemu.

Najważniejsze funkcje

Główne funkcjonalności modułu import dokumentów do Magazynu z pliku EPP (EDI++, Subiekt)

Zakres importu Danych:

  • Dane faktury: Przeniesienie podstawowych danych dokumentu: numer dokumentu źródłowego, daty dokumentu, uwagi, waluta i kurs, czy z VAT z netto/brutto.
  • Pozycje dokumentu: Przeniesienie istotnych danych pozycji: indeks, nazwa towaru, towar/usługa, ceny netto i brutto, ilość, stawka VAT. W trakcie importu wyświetlane jest okno edycji pozycji dokumentu dla każdej importowanej pozycji dokumentu. W oknie można skorygować dane pozycji np.: dodać termin przydatności czy zmienić przeznaczenie towaru.
  • Definicje Towarów: Napełnianie kartoteki towarowej danymi z pliku EPP. Do prawidłowego działania plik EPP musi zawierać pełną definicję towarów znajdujących się na dokumencie.

Zamów