600.00 zł netto

Opis

Specjalnie dla kontrahentów firmy UNILEVER została przygotowana nowa funkcjonalność programu DGCS System (dawniej INFOR System). Dotyczy ona przekazywania wymaganych danych w plikach csv.

Rozszerzenie „Eksport plików CSV do formatu Unilever” wykonuje zapis plików wymaganych wg. specyfikacji Unilever do formatu CSV. Możliwe jest wyeksportowanie plików do zasobów lokalnych (dysk komputera) lub umieszczenie ich na wskazanym serwerze FTP.

Eksportowane są pliki:

  1. CUSTOMER.CSV – plik zdanymi kontrahentów, którzy dokonali zakupu wszystkich towarów lub tylko tych należących do wskazanej w konfiguracji grupy towarowej.
  2. DOCUHEAD.CSV – plik z nagłówkami dokumentów sprzedaży (faktury VAT i paragony) z określonego w pliku konfiguracyjnym zakresu. Pliki zawierają informację o wszystkich wystawionych dokumentach sprzedaży lub tylko takich, na których sprzedawane są towary ze zdefiniowanej w konfiguracji grupy towarowej.
  3. DOCUPOSI.CSV – plik z pozycjami do dokumentów z pliku DOCUHEAD.CSV. Eksportowane będą wszystkie pozycje dokumentu lub tylko ze zdefiniowanej w konfiguracji grupy towarowej.
  4. PRICLIST.CSV – lista towarów wraz ze stanem magazynowym w poszczególnych magazynach. Eksportowane będą wszystkie towary lub tylko te ze zdefiniowanej w konfiguracji grupy towarowej.

Ogromną zaletą tego modułu jest możliwość generowania plików codziennie poprzez dodanie go do harmonogramu zadań systemu Windows oraz uruchamianie go poza programem DGCS System (dawniej INFOR System).

Rozszerzenie będzie działało wyłącznie po wprowadzeniu odpowiedniego numeru licencyjnego.

 

Zamów