1000.00 zł netto

Opis

Produkcja

Program przeznaczony do zarządzania produkcją, a także wspomagający obsługę magazynu i sprzedaży. Umożliwia prowadzenie dowolnej ilość magazynów, a także wystawianie różnego rodzaju faktur i przeprowadzanie analiz sprzedaży. Jest to systemem, którego bogato rozbudowana funkcjonalność zaspokaja potrzeby firm z branży produkcyjnej. Jest elastyczny, daje tym samym pełen wachlarz możliwości pasowania się do indywidualnych potrzeb oraz procesów w firmie.

Najważniejsze funkcje

Główne funkcjonalności modułu Produkcja

Techniczne Przygotowanie Produkcji

 • Definiowanie składników wyrobu z surowców i półproduktów
 • Definiowanie technologii wyrobu – określenie czynności i procesów związanych z wytworzeniem danego wyrobu
 • Obsługa zamienników – każdemu surowcowi można przydzielić dowolną ilość zamienników, które mogą być użyte na etapie wytwarzania
 • Demontaż i dekompletacja – możliwość odwrócenia opcji wytwarzania (produkt końcowy zostanie podzielony na dowolną ilość elementów składowych )
 • Obsługa wzorców definicji – możliwość stworzenia wzorców pozwalających na szybsze definiowanie nowych wyrobów (wykorzystanie istniejących zestawów powtarzalnych w danych wyrobach).

Zlecenia produkcyjne

Zlecenia wewnętrzne – produkcja na podstawie określonych założeń:

 • ilości minimalnej/optymalnej na stanie magazynowym
 • ilości na zarejestrowanych zamówieniach od klientów
 • ilości podanej przez użytkownika

Zlecenia na podstawie zamówień od klientów.

 • możliwość określenia indywidualnych cech produktu dla danego zamówienia
 • możliwość modyfikacji składników wyrobu oraz technologii
 • obsługa statusów zamówień
 • automatyczne zlecenia w zależności od statusu

Wytwarzanie

 • Obsługa wyboru surowców wg nr partii z wielu magazynów, automatyczne przesunięcia międzymagazynowe po wyborze surowca z danego podmagazynu
 • Możliwość wyprodukowania odpowiedniej ilości wyrobu bezpośrednio z okna zamówienia zaawansowanego od klienta
 • Indywidualne ekrany dla pracowników
 • Logowanie na podstawie indywidualnego kodu kreskowego
 • Przypisanie wytwarzania danego produktu pracownikowi – możliwość podglądu określonych cech i indywidualnych zadań
 • Wiele opcji uruchamiania wytwarzania w zależności od potrzeb użytkownika oraz możliwość zmian receptury
 • Możliwość obsługi całego procesu wytwarzania przy pomocy czytnika kodów kreskowych
 • Obsługa statusów i priorytetów wytwarzania
 • Przypisanie dla wyprodukowanego elementu numeru seryjnego
 • Raportowanie stanu surowców oraz wyrobów
 • Kontrolowanie czasu wykonania każdego zdefiniowanego etapu wytwarzania

Dokumenty produkcji

 • Kartoteka dokumentów
 • Możliwość określenia kolejności tworzenia dokumentów dla danego wyrobu – możliwość generowania dodatkowych dokumentów RW i PW
 • Możliwość korygowania receptury oraz zarządzania surowcami i półproduktami na każdym etapie produkcji
 • Załączanie dodatkowych dokumentów kosztowych dla danego dokumentu produkcji, raportowanie kosztów dodatkowych
 • Możliwość dołączenia dokumentacji – załączenie dowolnej ilości plików do każdego dokumentu lub produktu

Kontrola jakości

 • Możliwość określenia dowolnej ilości pozycji kontroli dla danego etapu wytwarzania. W zależności od wyniku następuje dalszy proces wytwarzania lub powtórzenie danego etapu
 • Określenie indywidualnych cech wyrobu
 • Automatyczne wywołanie okien kontroli przy zakończeniu etapu wytwarzania,
 • Zestawienia i raporty

Wersja próbna

Wypróbuj program DGCS System bezpłatnie i dołącz do tysięcy zadowolonych klientów.

 

Zamów