Opis

Program DGCS System Środki trwałe jest zaawansowaną aplikacją służącą do kompleksowego zarządzania majątkiem trwałym użytkownika tego systemu. Umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych.

Funkcjonalność programu:

 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wg jednej metody amortyzacji z zastosowaniem różnych stawek amortyzacyjnych (podatkowej i księgowej);
 • automatyczne lub ręczne nadawanie środkom trwałym liczb porządkowych;
 • dokonywanie na środkach trwałych operacji dotyczących zmiany wartości początkowych środków trwałych (ulepszenia, odłączenia części składowych);
 • możliwość stosowania definicji środków trwałych i tworzenia nowych środków trwałych na podstawie definicji;
 • raportowanie z filtrowaniem środków trwałych wg określonych kryteriów: wydruk wszystkich środków trwałych znajdujących się w kartotece, wydruk środków trwałych będących w trakcie amortyzacji, wydruk „aktywnych” środków trwałych (tj. zamortyzowanych oraz będących w trakcie amortyzacji); filtrowanie umożliwia łatwe uzgodnienie stanu sald kont księgowych z ewidencją środków trwałych czy też sporządzenie właściwego raportu dla np. banku;
 • możliwość zapisywania wszystkich raportów i zestawień w kilku formatach, w tym: wydruk na drukarce, zapis do plików PDF, XLS, DOC, CSV, ODT, XML, HTML;
 • kompleksowa obsługa zmian stawek amortyzacyjnych w trakcie amortyzacji (zmiana klasyfikacji środka trwałego) z ich automatycznym uwzględnianiem w planie amortyzacji środka trwałego;
 • kompleksowa obsługa ulg “korygujących” wartości rat amortyzacji z ich automatycznym uwzględnianiem w planie amortyzacji środka trwałego;
 • obsługa wstrzymań amortyzacji, jednorazowe oraz cykliczne, w tym rozliczanie wstrzymań roczne lub sezonowe;
 • możliwość przypisywania wielu cech środkom trwałym i filtrowanie z użyciem tych cech;
 • przypisywanie środka trwałego do MPK (Miejsce Powstawania Kosztów) ze wskazaniem udziału procentowego;
 • możliwość tworzenia terminarza zdarzeń związanych z danym środkiem trwałym, np: obowiązkowego przeglądu, koniec ubezpieczenia itp.; przypomnienia o zdarzeniu;
 • kompleksowa obsługa i rozliczenie likwidacji środka trwałego;
 • możliwość powiązania dokumentu zewnętrznego np: skanu umowy, przeglądu itp. do każdego środka trwałego;
 • obsługa pomocy DeMinimis z uwzględnieniem limitów tego rodzaju pomocy, w tym możliwość tworzenia raportu odpisów de Minimis;
 • obsługa jednorazowych odpisów w ramach ulgi inwestycyjnej (ulga do 100.000 PLN);
 • możliwość prowadzenia ewidencji danych o serwisowaniu środków trwałych, w tym możliwość tworzenia raportu o środkach trwałych w serwisie;
 • możliwość prowadzenia ewidencji kosztów związanych ze środkiem trwałym;
 • komunikacja z modułem księgowym i półautomatyczne księgowanie amortyzacji, z możliwością księgowania odpisów amortyzacyjnych z kilku miesięcy na raz, zarówno łącznie (np. pojedynczy odpis za kwartał), jak i rozdzielnie (księgowanie odpisów za poszczególne miesiące);
 • kompleksowe rozliczenie inwestycji w kontekście środków trwałych, zarządzanie składnikami inwestycji z ich powiązaniem ze środkami trwałymi;
 • import i eksport danych, m.in. w formacie XLS;
 • możliwość stosowania skrótów klawiszowych, przyspieszających pracę z programem;
 • możliwość zarządzania użytkownikami oraz prawami dostępu do systemu;
 • możliwość konfigurowania i szybkiego uruchamiania najczęściej wykorzystywanych akcji.

 W programie można wprowadzać dane kodów kreskowych oraz wyszukiwać środki trwałe na ich podstawie.

Cechy programu:

 • aktualizacje programu – przez okres trwania licencji użytkownik ma dostęp do kolejnych wersji oprogramowania wprowadzających nowe funkcjonalności, rozwiązania techniczne oraz zmiany w przepisach,
 • przejrzystość i prostota obsługi;
 • bardzo duża konfigurowalność metod amortyzacyjnych i ich zmian w czasie;
 • obsługa wielu możliwych przypadków;
 • duże możliwości dostosowania do indywidualnej polityki rachunkowej jednostki;
 • szybkość rozpoczęcia pracy – program nie wymaga skomplikowanych ustawień czy konfiguracji;
 • obsługa szerokiego zakresu zagadnień związanych nie tylko z amortyzacją, ale z zarządzaniem majątkiem trwałym oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi jednostki;
 • duża swoboda w modyfikacji danych. Program umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych.
  Pomoc techniczna Świadczymy wsparcie techniczne (telefoniczne, mailowe, zdalne) dla użytkowników oprogramowania na etapie jego instalacji oraz późniejszego korzystania

Pomoc techniczna:

Świadczymy wsparcie techniczne (telefoniczne, mailowe, zdalne) dla użytkowników oprogramowania na etapie jego instalacji oraz późniejszego korzystania

Najważniejsze funkcje

Opis w skrócie:

 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
 • powiązanie dokumentu zewnętrznego np: skanu umowy do każdego środka trwałego
 • kompleksowa obsługa zmian stawek amortyzacyjnych w trakcie amortyzacji
 • możliwość wyszukiwania środka trwałego na podstawie kodów kreskowych

 

Wersja próbna

Warunki

Wersja próbna pozwala na darmowe korzystanie z oprogramowania przez trzydzieści dni. Po okresie trzydziestu dni praca w programie przestanie być możliwa. Wersja próbna zawiera wszystkie funkcjonalności. 

Wypróbuj program DGCS System bezpłatnie i dołącz do tysięcy zadowolonych klientów.

 

 

Zamów