Płace DOS wersja 1.90 A

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu Płace DOS/Windows – 1.90 A. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 1.90. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Zmieniono najniższą dozwoloną stawkę godzinową z 13,70 zł na 14,70 zł;
  • W umowach zleceniach wprowadzono nowy rodzaj umowy: umowa o dzieło z prawami autorskimi (koszty 50%). Teraz do wyboru jest:
    – zlecenie,
    – o dzieło,
    – o dzieło autorskie.

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.