Postępowanie przetargowe – Inteligentny System Audytu

 

 

DGCS S.A.

ul. Zielona 12

62-800 Kalisz

 

Zapytanie ofertowe

   Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym dot. wyboru Wykonawcy pracy badawczo-rozwojowej w ramach ubiegania się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 –2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, tzw. Szybka Ścieżka.

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu Inteligentnego System Audytu, czyli informatycznego systemu sztucznej inteligencji bazującego na Natural Language Processing (NLP) oraz uczeniu maszynowym, dostarczającego inteligentne usługi w zakresie audytu podatkowego (smart tax audit) oraz audytu finansowego (smart financial audit).

Termin złożenia oferty: do dnia 25.09.2019 r. do godziny 10.00 na adres:

Andrzej Puchalski – Członek Zarzadu

62-800 Kalisz ul. Zielona 12

mail: apuchalski@dgcs.pl

Materiały do pobrania:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Zapytanie ofertowe