Proszę wejść w Słowniki → Wzorce przeksięgowania

 

Dodać wzorzec przeksięgowania
Dodać konto docelowe – wynik finansowy
Dodać konta źródłowe – konta kosztów i przychodów (analityki tych kont)
Księgowanie: F2 Dodaj wpis bez VAT, bez kontrahenta → F10 szukaj wzorca – rozwiń → Przeksięgowania → Szukaj wzorca → Wynik finansowy → OK → OK → F5 Zapisz
Nie ma dodatkowych funkcji w programie kończących rok obrotowy. BO przeniesie się poprawnie nawet bez zatwierdzenia wpisów (Dziennik → Zatwierdź wpisy)
W nowym roku 2024 (Konfiguracja → Lata rozrachunkowe) trzeba dodać rok 2024 i w nim w opcji Narzędzia → Księguj BO z BZ zaksięgować bilans otwarcia w nowym roku.