Najprościej utworzyć wzorzec księgowania w opcji Słowniki → Wzorce księgowania → dodaj i dodać jakikolwiek wzorzec, który posłuży tylko do przypisania działkowców do kont rozrachunkowych (oczywiście we wzorcu trzeba założyć najlepiej wszystkie analityki dla konta 240) i przy księgowaniu wybrać taki wzorzec wówczas program dopisze dla wybranego działkowca konta rozrachunkowe.

W oknie głównym F2-Bez VAT → wybiera się działkowca → F10 – szukaj wzorca → Przypisania→ OK → i program nam założy konta z przypisaniem działkowców do niego:

Anuluj i możemy w taki sposób przypisywać działkowców.