Synchronizacja

z BaseLinker

540.00 zł netto

Opis

Synchronizacja z BaseLinker – rozszerzenie synchronizujące bazę danych modułu DGCS System Magazyn z danymi systemu BaseLinker. Pozwala na łączenie z nieograniczoną ilością kont BaseLinker. Umożliwia automatyzację najczęściej wykonywanych czynności pomiędzy systemami tj. przenoszenie zamówień do systemu magazynowego oraz aktualizację cen i dostępności produktów po stronie BaseLinker na podstawie magazynu. .

Zakres wymiany danych jest konfigurowany i zawiera:

• Klienci – dane klientów zarejestrowanych na zamówieniach w BaseLinker przenoszeni są do kartoteki klientów DGCS System. Synchronizacja dotyczy klientów z podanymi danymi do faktury.

• Zamówienia – dane zamówień zapisanych w BaseLinker pojawiają się w kartotece zamówień DGCS System. Posiadać będą dane kontrahenta, listę zamówionych towarów oraz pozycję wybranego sposobu dostawy wraz z jej kosztem. W danych zlecenia otrzymujemy również rodzaj wybranej płatności, dostawy oraz status po stronie sklepu.

• Produkty – dane towarów widocznych w magazynie DGCS System z uwzględnieniem wskazanego cennika są synchronizowane ze wskazanym kontem BaseLinker. Dla istniejących już towarów w BaseLinker aktualizowana jest cenna zgodnie z cennikiem DGCS System oraz stan w danym magazynie.

• Cennik – pobieranie danych na temat cen towarów w BaseLinker i ich zapis do cennika w magazynie.

• Definicje towarów – napełnianie kartoteki towarowej danymi z BaseLinker.

Zamów