Na obecną chwilę według programu Rodzina 500 Plus, świadczenie w wysokości 500 jest wypłacane rodzicom na:

  • każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 lat,
  • pierwsze dziecko – pod warunkiem spełniania kryterium dochodowego: gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością).

Z tego programu skorzystać mogą co miesiąc nie tylko rodzice, ale również opiekunowie prawni dziecka.

Czy świadczenie wychowawcze 500+ uwzględniamy w rocznym zeznaniu podatkowym?

Świadczenie wychowawcze 500+ jest świadczeniem zwolnionym z opodatkowania podatkiem PIT. Oznacza to, że kwoty tej nie ujmuje się w rocznym zeznaniu PIT m.in. w zeznaniu PIT-37 czy PIT-36, czyli podatnik nie otrzyma wykazu tych comiesięcznych kwot i nie uwzględnia ich w deklaracji. Rodzice, którzy nie uzyskują wpływów z innych źródeł, nie mają natomiast obowiązku składania deklaracji podatkowej za dany rok. W żadnym dokumencie nie deklarują sum pochodzących z rządowego programu. Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy świadczenie jest wypłacane na rzecz jednego dziecka, dwójki czy kilkorga dzieci.

Kwota uzyskiwana z 500+ nie wpływa na wartość kwoty wolnej od podatku, nie ogranicza możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Nie ogranicza również np. prawa do ulgi prorodzinnej lub jej zwrotu. Oznacza to więcej pieniędzy na każde kolejne dziecko w rodzinie.

Według ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku są również:

  • świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

  • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,

  • zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

  • świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów

  • zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów”

W tych przypadkach, organy i instytucje państwowe nie wysyłają informacji o wypłaconych kwotach. Rodzice korzystający z tego rodzaju wsparcia od rządu nie otrzymają więc formularzy PIT. Zwolnienie z podatku PIT tych świadczeń oznacza także brak obowiązku wykazywania ich w rocznym zeznaniu podatkowym.

Autorzy:

 

Tomasz Kolinka

Członek Zarządu DGCS S.A.

 

Katarzyna Walczak

Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży DGCS S.A.