Zamów nową wersję KPiR DOS/Windows 15.50

Ukazała się nowa, płatna wersja programu KPiR (DOS / Windows). Wersja posiada numer 15.50. Oprogramowanie zostało dostosowane do zmian w przepisach, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 roku. Aktualizacja jest płatna dla posiadaczy programu generacji 15 na zasadach update (200 zł netto). Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

Zamów już teraz!

Poniżej prezentujemy pełną listę zmian w programie:

  • dodano nowy wzór deklaracji VAT-27.

W celu zapewnienia obsługi nowej deklaracji VAT wprowadzono zmiany w ewidencji VAT tak, aby umożliwić rejestrację dokumentów w sposób pozwalający na zebranie informacji potrzebnych do wypełnienia nowej deklaracji VAT-27.

Wprowadzono zapis:

  • INFORMACJA O DOSTAWACH TOWARÓW, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy – dotyczy dostawy towarów na zasadach odwrotnego obciążenia (załącznik nr 11 ustawy VAT), Rejestracja: EWIDENCJA → SPRZEDAŻ z opcją Alt+P.
  • INFORMACJA O ŚWIADCZONYCH USŁUGACH, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy – dotyczy świadczonych usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. nr 122, poz. 695),

Rejestracja: EWIDENCJA → SPRZEDAŻ z opcją Alt+R

  • zaktualizowano deklaracje grupy VAT-7

Nowe wzory deklaracji VAT-7 spowodowały konieczność modyfikacji sposobu zapisów dokumentów do rejestrów VAT. W ewidencji VAT zaktualizowano opisy rodzajów zakupów i sprzedaży przy dokonywaniu zapisów do ewidencji (widoczne przy SPRZEDAŻY Alt+I; dla ZAKUPU W.N.T. I INNE ZAK. OBJĘTE NALEŻNYM VATem.

  • zaktualizowano raporty VAT na potrzeby ww. zmian,
  • wprowadzono nowe wzorce deklaracji: VAT-7 (15), VAT-7K (9), VAT-7D(6), VAT-27 (1), VAT-8 (6), VAT-9M (4),
  • zaktualizowano deklaracje podatkowe do obsługi e-deklaracji,
  • obsługiwane e-deklaracje VAT-7 (15), VAT-7K (9), VAT-7D(6), VAT-27 (1) za pomocą dodatkowego modułu Zbiorcze e-deklaracje.

Zapraszam do składania zamówień u naszych Partnerów i Dystrybutorów.