Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Obsługa PPK w DGCS System Kadry i Płace

w celu rozliczania PPK w module Kadry i Płace należy:

1. W opcji Konfiguracja -> Dane firmy, przejść na zakładkę PPK. Wybrać opcję Edytuj a następnie wypełnić wszystkie pola i zapisać po przez opcję Zapisz.

2. Przejść do opcji PPK statusy i parametry osoby, dostępna jest ona z Menu, Lista płac -> PPK statusy i parametry osoby

2.1 W pierwszej kolejności należy zarejestrować pracowników, którzy mają mieć naliczane PPK. Można to zrobić po przez zakładkę Parametry i historia uczestnika lub Procesy PPK

a) Parametry i historia uczestnika – należy wybrać pracownika a następnie z prawej strony wybrać Dodaj proces i z listy która się otworzy wybrać Rejestracja uczestnika, gdzie należy ustawić date i ewentualnie zmodyfikować domyślne składki.

b) Procesy PPK – zakładka ta umożliwia zbiorczą rejestrację pracowników po przez zaznaczenie kwadracika w kolumnie wybierz i następnie wybranie z prawej strony przy Rejestracji Wykonaj, następnie należy ustawić date i ewentualnie zmodyfikować domyślne składki.

2.2 Kolejnym krokiem ustawienie jest daty dokonywanie wpłat do IF robi się to z zakładki Daty dokonania wpłaty do IF

 

Należy wybrać opcję dodaj datę wpłaty, zostanie wyświetlone okno:

 

Gdzie należy ustawić za jaki miesiąc i kiedy ma zostać zrealizowana wpłata . Uwaga: należy to zrobić przed wyliczeniem listy płac za dany miesiąc.

2.3 Kolejnym krokiem jest przesłanie rejestracji uczestników oraz w kolejnych miesiącach składek do IF.
Opis tej funkcjonalności opisany jest na stronie: https://dgcs.pl/baza-wiedzy-2/eksport-danych-ppk-z-programu-kadry-i-place/