Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Przeniesienie programu DGCS System na nowy komputer

Po uruchomieniu programu na komputerze, z którego przenosimy dane, należy wejść w menu Narzędzia > Zarządzanie bazami danych, następnie zaznaczyć na liście bazę, dla której chcemy wykonać archiwum i kliknąć w opcję Kopia.
Kolejnym krokiem jest wskazanie katalogu, w którym zostanie utworzona kopia. Standardowo tworzona jest w katalogu C:\dGCS\DGCSSystem\backup. W tym celu klikamy na przycisk Wybierz i po wskazaniu docelowego katalogu wybieramy Utwórz kopię Logowanie, następnie potwierdzamy zapytanie czy wykonać kopię, klikając na tak.

Program przy wykonywaniu kopii zapyta o login i hasło – standardowe dane logowania to
Login: adm
Hasło: dgcs

Kolejnym krokiem jest przeniesienie zarchiwizowanych plików na nowy komputer, na przykład za pomocą pamięci pendrive.

Na nowym komputerze należy zainstalować program a następnie go uruchomić i założyć nową bazę danych.
Link do najnowszych wersji programu: https://dgcs.pl/testuj-program/

Po pojawieniu się bazy na liście zaznaczamy ją. Następnie wybieramy opcję Kopia. W pozycji Odtwarzanie bazy z kopii bezpieczeństwa, klikamy na opcję Wybierz i wskazujemy lokalizację,
w której są zapisane zarchiwizowane pliki bazy danych, wybieramy plik kopii z której chcemy odtworzyć dane → Otwórz → klikamy Odtwórz bazę z kopii.

Uwaga: MAC OS wymaga aby do pliku kopii bazy danych pełne uprawnienia miał użytkownik Firebird, w innym przypadku może pojawić się problem z przywróceniem kopii bazy danych.

Na pytanie, czy odtworzyć bazę klikamy Tak.

Po zakończeniu procesu odtwarzania danych można uruchomić bazę i kontynuować pracę.

Jeżeli użytkownik miał swoją konfigurację lub były przygotowane indywidualne raporty należało by przegrać katalogi z dotychczasowego komputera na nowy przy zamkniętym programach oba są podfolderami znajdującymi się w katalogu głównym  programu.

.config – należy przegrać w celu zachowania ustawień a katalog raporty jeżeli było coś zmieniane indywidualnie w raportach.

Uwaga przed rozpoczęciem procedury najlepiej, aby program na starym jak i nowym komputerze obył w tej samej wersji co może wymagać aktualizacji programu na starym komputerze.