W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi miejsca wprowadzania BDO w programach informujemy, że w programach magazynowych DGCS S.A użytkownik wprowadza ten numer na końcu danych firmy i wówczas będzie on drukowany. Dodatkowo w urządzeniach fiskalnych trzeba zmodyfikować nagłówek paragonu o ten numer.

Ministerstwo Środowiska uważa, że numer rejestrowy z Bazy Danych o Odpadach może znajdować się pieczątce lub w stopce firmowego papieru. Należy go zawsze umieszczać nie tylko na fakturach, ale również na paragonach czy umowach kupna sprzedaży. Za jego brak grozi nawet milion złotych kary.

W Bazie Danych o Odpadach (BDO) gromadzone są dane o podmiotach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Marszałek województwa, dokonując wpisu do BDO, nadaje indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia o tym przedsiębiorcę. Dla producentów i importerów opakowań oraz dla podmiotów wprowadzających sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, opony, oleje smarowe, produkty w opakowaniach – ten numer jest ważniejszy, niż NIP czy REGON. Zgodnie bowiem z art. 63 ustawy o odpadach, podmioty, o którym mowa mają obowiązek umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Ustawa nie mówi jednak, o jakie dokumenty chodzi. W efekcie przedsiębiorcy nie wiedzą, czy np. umieszczać go w deklaracjach podatkowych, dokumentach kadrowych. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zapytał więc Ministerstwo Środowiska jakich dokumentów dotyczy ten obowiązek.

Więcej informacji na ten temat przeczytają Państwo na stronie Prawo.pl.