Import danych z pliku Excel

Import danych dotyczący działkowców, działek oraz przypisań do działek w DGCS PZD System można wykonać używając pliku XLS (Excel) w odpowiedniej strukturze. Pusty szablon do uzupełnienia (import_danych_ogrody_dzialkowe.xls) znajduję się w katalogu głównym programu w...