1. W module „Ogrody działkowe” należy wejść w opcję Słowniki → Typy operacji → Dodaj → wprowadzić nazwę, wybrać moduł: „Naliczenia opłat”, ustawić symbol np.:

 

2. W zakładce Ogród → Tereny → Więcej → Dodaj → Typ opłaty: wybieramy nowy typ np.: „Ochrona” → Nazwa opłaty – wpisujemy nazwę własną np.: Ochrona + pilot do bramy, sugerowany termin płatności → Zapisz → Dodaj → Typ opłaty → Stała → wpisujemy zakres dat i kwotę.

3. Jeżeli księgujemy dane przez pliki XML należy wejść w opcję Narzędzia → Eksport dekretów do plików XML → Plan kont i dodać konto 240-14 „Ochrona”, następnie wejść we Wzorce księgowania i edytować wzorzec księgowania dla „Dokumentu naliczenia”, aby uwzględniał nowy typ operacji i nowe konto:

Następnie punkty 2 i 3 należy powtórzyć w bazie danych, gdzie jest moduł Finansowo – księgowy

4. W przypadku księgowania na tej samej bazie danych zmiany opisane w punktach 2 i 3 można wprowadzić po stronie modułu Finansowo-księgowego