Import danych dotyczący działkowców, działek oraz przypisań do działek w DGCS PZD System można wykonać używając pliku XLS (Excel) w odpowiedniej strukturze. Pusty szablon do uzupełnienia (import_danych_ogrody_dzialkowe.xls) znajduję się w katalogu głównym programu w podfolderze importXLS. Standardowa lokalizacja to: C:\dGCS\DGCSPZDSystem\importXLS

Przed zaimportowaniem danych proszę sprawdzić czy kolumna UNIKALNY KRAJOWY KOD DZIAŁKOWCA ma taką samą wartość jak kolumna PESEL. Jeżeli z jakiegoś powodu zamiast numeru PESEL zostanie wpisana inna kombinacja cyfr należy ją tak ułożyć, aby pierwsze dziesięć cyfr się nie powtórzyło, gdyż w księgowości na podstawie właśnie nich jest zakładana analityka. W przypisaniach proszę pamiętać, aby w jednym wierszu UNIKALNY KRAJOWY KOD DZIAŁKOWCA – MAŁŻONKA nie wprowadzono tego samego numeru co UNIKALNY KRAJOWY KOD DZIAŁKOWCA.
W celu przypisania do działki konieczne jest, aby działka oraz działkowiec istniał już w programie czyli był dodany ręcznie lub zaimportowany. Uwaga: Często w przypisaniach był wypełniany tylko UNIKALNY KRAJOWY KOD DZIAŁKI przez co import był blokowany.
Przy importowaniu wielokrotnym należy zwrócić uwagę, aby przypisania zawarte w pliku nie powielały się z danymi już zawartymi w bazie danych, tj nie można importować przypisania dla działki w okresie, w którym takowe przypisanie już istnieje w bazie danych.