Proszę wejść w opcję Ogród → Tereny → Teren domyślny → wybrać „Opłaty ogrodowe zaległe” → Dodaj → Typ opłaty: Stała:

wprowadzamy zakres dat obowiązywania opłaty, kwotę = 0,00 PLN oraz zaznaczamy opcję „Wpisz ręcznie podczas naliczania”.

Na zakładce „Naliczenia i opłaty” → Dodaj → Typ opłaty: Opłata stała → OK → Dodaj / Zmień → wprowadzamy datę naliczenia (data jest pobierana z daty kontekstowej)

i można tam ustawić datę, która będzie podpowiadana → Składnik: Opłaty ogrodowe zaległe → wpisujemy kwotę naliczenia i termin płatności → Zapisz i powstaje dokument z rozrachunkiem.