Odmowa prawa do odliczenia podatku naliczonego powinna mieć miejsce w każdym przypadku, gdy:

  1. podatnik popełnia oszustwo lub nadużycie,
  2. gdy podatnik wiedział, że przez nabycie towaru uczestniczył w transakcji związanej z oszustwem w zakresie VAT,
  3. gdy podatnik powinien był wiedzieć, że przez nabycie towaru uczestniczył w transakcji związanej z oszustwem w zakresie VAT.

Ustawa o VAT

Art. 96.9 pkt. 5. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do  celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej.  9a. pkt.5. Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Zachowanie należytej staranności

  • Podejmowanie działań mających na celu ocenę prawdopodobieństwa uczestnictwa nieświadomie w oszustwie podatkowym.
  • Dla dochowania należytej staranności podatnik powinien zweryfikować swojego kontrahenta, czyli dostawcę towaru i okoliczności transakcji z nim zawieranej.
  • Jeżeli podatnik nie będzie odpowiednio uważny przy zawieraniu transakcji, a więc zignoruje obiektywne okoliczności, wskazujące na to, że transakcja może mieć na celu naruszenie prawa lub oszustwo, wówczas powinno zostać zakwestionowane prawo tego podatnika do odliczenia podatku naliczonego.

Autor artykułu:

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk

Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej,

jeden z głównych autorów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Zapraszamy do skorzystania z programu, który pozwoli wykryć ryzyko transakcji związanej z oszustwem w zakresie VAT: