Nowa wersja DGCS System – 21.15 r210104

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.15 r210104.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano obsługę modułu dodatkowego: DGCS System Opłata cukrowa;
  • Usprawniono przełączenie typu dokumentu na przesunięcie międzymagazynowe w przypadku, gdy w programie nie został zdefiniowany drugi magazyn.

Moduł Kadry i Płace:

  • Dodano możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek w 2021 roku od przychodów z umowy o pracę oraz umowy zlecenia u osoby poniżej 26 lat. Funkcja dostępna w Ustawienia płacowych → Oświadczenia i wnioski osoby poniżej 26 lat;
  • Usprawniono obliczanie kolumny ‘Podatek naliczony’ na listach płac;
  • Usprawniono generowanie raportów: „Raport dni zasiłkowe”, „Raport umów o pracę”, „Raport umów cywilnoprawnych” dla wersjonowanych pracowników.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.