Zaznacz stronę

Nowa wersja DGCS System – 21.15 r210104

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.15 r210104.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano obsługę modułu dodatkowego: DGCS System Opłata cukrowa;
  • Usprawniono przełączenie typu dokumentu na przesunięcie międzymagazynowe w przypadku, gdy w programie nie został zdefiniowany drugi magazyn.

Moduł Kadry i Płace:

  • Dodano możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek w 2021 roku od przychodów z umowy o pracę oraz umowy zlecenia u osoby poniżej 26 lat. Funkcja dostępna w Ustawienia płacowych → Oświadczenia i wnioski osoby poniżej 26 lat;
  • Usprawniono obliczanie kolumny ‘Podatek naliczony’ na listach płac;
  • Usprawniono generowanie raportów: “Raport dni zasiłkowe”, “Raport umów o pracę”, “Raport umów cywilnoprawnych” dla wersjonowanych pracowników.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ