Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.07 r220131. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły Magazynowe:

 • Opłata cukrowa – w kartotece dokumentów usprawniono edycję dat dokumentów;
 • Usprawniono opcję powielania dokumentów z kartotek w przypadku, gdy są wprowadzone opakowania zbiorcze dla towarów;
 • Zmieniono oznaczanie „FP” w przypadku wystawienia korekty faktury, która była wystawiona do paragonu. „FP” jest odznaczane zawsze domyślnie przy korekcie, a użytkownik sam może włączyć tą opcję;
 • Usprawniono edycję noty uznaniowej, która w poprzedniej wersji po edycji dodawała wpis w VAT;
 • W słowniku kursów walut przywrócono możliwość dodania pustej tabeli;
 • Dodano możliwość edycji koloru statusu zamówień “Nowe”;
 • Zmieniono stawki podatku akcyzowego;
 • Usprawniono wyświetlanie zamówień w kartotece zamówień od klienta, jeśli pierwsze zamówienie było wystawione w walucie;
 • Przy zapisie podsumowania VAT dokumentu zakupu w oknie głównym wyłączono okno ostrzegające o innym miesiącu niż wybrany.

Moduł księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.29 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.18 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowe wersje plików JPK V7M/K wer.2 z deklaracja VAT-7 wer.22 i VAT-7K wer.16;
 • Dodano automatyczne księgowanie z JPK V7M/K wer.2;
 • Dodano obsługę nowych przepisów w podatku dochodowym PIT na 2022 – ulga dla klasy średniej oraz zmiana w liczeniu podatku.
  – W odliczeniach właściciela wprowadzono dodatkowy znacznik “uwzględniaj ulgę dla klasy średniej” (podobnie jak uwzględniaj ulgę podatkową).
  – Na rozliczeniach PIT dodano dodatkowy znacznik “uwzględniaj ulgę dla klasy średniej”.
  – Na rozliczeniach PIT dodano 2 dodatkowe wiersze:
     – Ulga dla klasy średniej narastająco (obliczana, gdy zaznaczony jest znacznik “uwzględniaj ulgę dla klasy średniej”),
     – Dochód po uwzględnieniu ulgi dla klasy średniej (przed odliczeniami od podstawy) – wcześniejszy dochód narastająco po korektach za złe długi pomniejszony o ulgę narastająco.
  – Wprowadzono zmianę na raporcie “Rozliczenie KPiR wg właściciela” uwzględniając ulgę dla klasy średniej.
  – Dostosowano raporty “Rozliczenie podatnika” do nowych przepisów;
 • Na raportach Rozliczenia PIT (dotyczy tylko zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych miesięcznych) od roku 2022 dodano kolejny wiersz z obliczoną składką zdrowotną;
 • Dodano zabezpieczenie importu dokumentów w procedurze „VAT OSS” z MójKsięgowy24.pl;
 • Usprawniono pobieranie remanentu z Magazynu o pobieranie danych z całego dnia;
 • Odblokowano możliwość księgowania automatycznego Wyciągów Bankowych dla KPiR.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.