Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.08 r220204. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły Magazynowe:

  • Na wydruku pro formy dodano możliwość wydruku logo oraz kodu SWIFT i numeru IBAN;
  • Przyśpieszono działanie zamówień automatycznych dla opcji zamówień do dostawcy na podstawie zamówień od klienta.

Moduł księgowe:

  • Dodano nową wersję schematu (1-1) wysyłki pliku JPK EWP wer. 3;
  • Poprawiono generowanie danych na raporcie Rozliczenie podatnika VAT;
  • Poprawiono wydruk Rozliczenie ryczałtu o wpisywanie odliczeń od przychodu w odpowiednią kolumnę;
  • Usprawniono drukowanie deklaracji PIT-28 dla drugiej strony, która drukuje się w orientacji poziomej.

Moduł Kadry i Płace:

  • Usprawniono generowanie zaświadczenia o zarobkach w sytuacji, gdy w danych firmy nie jest podany REGON.

Jednocześnie informujemy, że trwają intensywne pracę w obszarze Kadr i Płac wprowadzające styczniowe zmiany z Polskiego Ładu; Wydanie nowej wersji zaplanowano w ciągu kilku najbliższych dni.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.