Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.11 r220228. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono wydruk raportu „Spis inwentaryzacyjny towarów” o dodanie: liczby porządkowej, jednostki miary, stawki VAT, kwot brutto oraz danych firmy.

Moduł księgowe:

  • Usprawniono zapisywanie do bazy danych dokumentów zaimportowanych z KAMSOFT w przypadku, gdy w pliku jest dokument z zerowymi wartościami;
  • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie VAT”, gdzie w poprzedniej wersji nie były ujmowane wpisy doliczeń i odliczeń dla wersji deklaracji VAT-7 (22);
  • Zmieniono sposób liczenia składki zdrowotnej w zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych. Podstawa do obliczenia liczona jako [Dochód narastająco w miesiącu X]-[Dochód narastająco w miesiącu X-1]-[odliczenie od podstawy ZUS w miesiącu X] i z tej kwoty liczone 9% lub 4,9%;
  • Usprawniono generowanie pliku XML w deklaracji, jeżeli w PIT-O (26) będącym załącznikiem do PIT-28 (24) było wypełnione pole 4;
  • Przy imporcie z JPK V7M (2) do Ryczałtu dodano import dokumentów zakupu oraz faktur sprzedaży „FP” jako zapisy tylko w rejestrach VAT;
  • Przy imporcie z DANE_FIK.DBF do Ryczałtu dodano import dokumentów zakupu oraz faktur sprzedaży „FP” jako zapisy tylko w rejestrach VAT.

Moduł Delegacje:

  • W delegacjach zagranicznych usprawniono eksport ‘data i godzina przekroczenia granicy’ do Excela.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.