Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.12 r220307. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Przy ręcznym wprowadzaniu wyciągów bankowych i edycji ustawiono podpowiadanie daty pozycji z daty wyciągu bankowego.

Moduły magazynowe:

 • Do raportu spisu inwentaryzacyjnego dodano narastającą numerację całego spisu;
 • Zmieniono kierunek liczenia VAT dla faktur końcowych do zaliczek z kartoteki zaliczek w przypadku zaliczki na 100% i kierunku VAT od netto.

Moduł księgowe:

 • Dodano możliwość księgowania danych z nowego schematu JPK FA wer.4;
 • Usprawniono ponowne przeliczanie części deklaracyjnej dla pliku JPK;
 • Na deklaracjach rocznych dodano pobieranie należnych zaliczek. W PIT-36 wer.29 jest to pole 81 a w PIT-36L wer.18 jest to pole 25;
 • Na deklaracjach rocznych dodano obliczanie dla pola przekazania 1%;
 • Przy wysyłce e-Deklaracji PIT-36 wer.29 usprawniono przekazywane danych dla pola 421 do xml;
 • Usprawniono generowanie Zestawień obrotów i zobowiązań podatkowych miesięcznych w KPiR dla składki zdrowotnej, gdy jest strata w jednym miesiącu a w następnym zysk;
 • Usprawniono odświeżanie zmian wykonanych w Słownikach powiązań VAT.

Moduł Kadry i Płace

 • Dodano instrukcję dotyczącą rozporządzenia z 07.01.2022 (dwutorowe liczenie zaliczki na podatek). Instrukcja jest dostępna w menu Pomoc → Instrukcje;
 • Zabezpieczono edycję umowy cywilnoprawnej jeżeli nie ma ona dodanych list płac;
 • Zabezpieczono program przed dodaniem pustej pozycji przy dodawaniu rachunku do umowy cywilnoprawnej;
 • Przy dodawaniu pracownika ustawiono się na zakładce Dane personalne oraz o zatrudnieniu;
 • Usprawniono odświeżanie danych na zakładce umów zleceń przy dodawaniu nowego pracownika.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.