Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.15 r220324. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_FA wer.4;
 • W kartotekach korekt dokumentów wydań dodano możliwość zmiany oznaczeń VAT;
 • W kartotece rachunków (faktur bez VAT) dodano możliwość wyszukiwania danych kontrahenta;
 • Usprawniono edycję dokumentów WZ z płatnościami i wprowadzoną w trakcie wystawiania wartością w pole „Zapłacono”.

Moduł księgowe:

 • Dodano raport „Rozliczenia ZUS”, w którym przedstawione są wszystkie składki ZUS właściciela za konkretny miesiąc. Dodatkowo na podstawie danych w tym raporcie dodano możliwość wygenerowania KEDU DRA dla właściciela;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-R wer.21 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 wer.28 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Repozytorium JPK – poprawiono literówkę w kartotece wysłanych JPK;
 • Synchronizacja z Scanye – dodano zabezpieczenie przy importowaniu dokumentów z Scanye przed zaimportowaniem dokumentu zakupu według wzorca sprzedaży;
 • Na raporcie wyposażenia dodano sortowanie po roku, a w obrębie roku po numerze LP;
 • Usprawniono obliczanie sprawozdania finansowego w przypadku, gdy użyty był indeks z sprawozdania, które zostało usunięte oraz w przypadku edycji pola i zmiany indeksu;
 • W definicji sprawozdań finansowych dodano mechanizmy wyszukiwania CFT;
 • Ustawiono położenie kursora na ostatnio zaznaczonej pozycji definicji sprawozdania finansowego w przypadku przejścia pomiędzy zakładkami;
 • Po wybraniu deklaracji AKC-WW dodano komunikat informujący użytkownika o sposobie składania deklaracji.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano komunikat z ostrzeżeniem w sytuacji, gdy w formularzu pracownika, w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciela”, w podzakładce “Zasady ogólne” użytkownik wpisze wartość w kolumnie “Dochód z poprzedniego miesiąca”, ale w kolumnie “Forma opodatkowania” jest ustawiona wartość “Nie dotyczy”;
 • Dodano komunikat z ostrzeżeniem przy zapisywaniu rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy dla zleceniobiorcy obowiązuje “Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych”, ale dochód z umów cywilnoprawnych w roku przekroczył 30 000 zł;
 • Dodano podpowiadanie zmiany statusu na “Właściciel” po zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0540xx;
 • Umożliwiono wypełnianie danych w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciela” w formularzu pracownika dla wszystkich osób ze statusem “Właściciel” lub “Wspólnik”. Dane z tabeli są eksportowane do KEDU, do dokumentów DRA i RCA;
 • Usprawniono eksport danych składki zdrowotnej właścicieli i wspólników do dokumentów DRA i RCA w sytuacji, gdy “Podstawa ZUS właściciel” ma wartość 0,00;
 • Dodano podpowiadanie składek i podstaw przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0540xx. Składki są podpowiadane tak, jak dla kodu 0510xx. Podstawy są podpowiadane w następujący sposób:
  – “Podstawa ZUS właściciel” – 0,00;
  – “Podstawa zdrowotna właściciel” – tak samo jak dla kodu 0510xx.
 • Usprawniono eksport danych do deklaracji DRA w przypadku, gdy eksportowane są dane tylko jednej osoby będącej właścicielem lub wspólnikiem i zostały wypełnione dane dotyczące składki zdrowotnej obliczanej na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (formularz pracownika – “Podstawa zdrowotna właściciela” – “Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”);
 • Usprawniono wypełnianie danych podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy rejestracji ryczałtu w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciela” w formularzu pracownika, w kartotece pracowników;
 • Usprawniono wypełnianie liczby ubezpieczonych w deklaracji DRA w sytuacji, gdy podstawa ZUS właściciela to 0, ale podstawa zdrowotna właściciela z tabeli “Podstawa zdrowotna właściciela” w formularzu pracownika jest większa od 0;
 • Zamieniono kolejnością zakładki “Formularz” i “Tabelarycznie” w kartotece pracowników – zakładka “Formularz” została przeniesiona przed zakładkę “Tabelarycznie”.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.