Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.16 r220405. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono aktywację/dezaktywację dodatkowych informacji na dokumencie w konfiguracji dokumentów.

Moduł księgowe:

  • Dodano możliwość łączenia wielu źródeł dochodu w jednym programie (bazie danych);
  • Dodano nowe schematy wysyłki e-Deklaracji IFT-1 wer.16 i IFT-1R wer.16;
  • Dodano nowy schemat wysyłki dla deklaracji CIT-8 wer.31;
  • Zmieniono wydruk ryczałtu zgodnie ze wzorem rozporządzenia;
  • Uaktualniono opisy wersji deklaracji w oknie „Powiązanie rodzajów ewidencji z deklaracją VAT-7” oraz w parametrach „Deklaracje i JPK”;
  • Rozbudowano wzorzec księgowania dla umów cywilnoprawnych o nowy rodzaj kwoty: „Inne potrącenia”;
  • Usprawniono zapisywanie „Rozliczenie PIT” do pliku PDF w przypadku użycia w nazwie polskich znaków;
  • Zmieniono opisy o formie opodatkowania na raporcie „Rozliczenie podatnika”;
  • Dodano powiązanie właściciela w KPiR z pracownikiem (właścicielem) w module Kadry i Płace.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.